Reis naar Taizé ook voor jou

De oud-katholieke parochies Sint Joris, Sint Ger­tru­dis en Sint Vi­tus organiseren een reis naar Taizé. Deze reis is voor jongeren vanaf 15 jaar. Ook jongeren van an­dere parochies zijn van harte welkom. 

Taizé ligt in Fran­krijk, in het zuiden van Bour­gon­dië. Daar sticht­te frère Roger in 1940 een in­ter­na­tio­­nale ge­meen­­schap. De broe­­ders heb­ben zich voor het le­ven ver­bonden om materiële en gees­te­lijke goe­deren te delen en in gro­te eenvoud te leven. 
Nu telt de ge­meen­schap van Taizé een hon­derd­tal broe­ders, uit ver­schillende christelijke tra­di­ties afkomstig, uit meer dan vijf­en­twin­tig lan­den.

Vanaf het einde van de jaren vijftig von­den dui­zen­den jon­ge­ren uit vele lan­den de weg naar Tai­zé. Het he­le jaar door ne­men jon­ge­ren uit al­le Euro­pe­se lan­den en andere wereld­de­­len deel aan ont­moe­tin­gen.
Van zondag tot de zondag daar­­­op wordt ieder­een uit­ge­no­digd om een week lang mee te doen aan het gemeen­schap­­pe­lijk levens­rit­me.
Met de broe­­ders kom je drie keer per dag samen voor het ge­bed, met mensen uit an­dere lan­den neem je deel aan de ont­moe­tin­gen, de maal­tijden, de ge­spreks­groepen en prak­tische ta­ken.  Meer in­for­matie over Taizé

Praktische punten:

De reis begint op vrijdagavond 11 juli om 18.00 uur met een kennismaking, een gezamenlijke maaltijd en een korte viering. De volgende ochtend wordt er in alle vroegte per bus vertrokken naar Taizé.
Zondag 19 juli komt de bus weer terug.

De kosten zijn €100,-  (er is subsidie mogelijk) 
De reis is voor jongeren van 15 t/m 25 jaar. Heb je een vriend of vriendin die ook graag mee wil dan kan dat.  
Aanmelding voor 12 juni 2008 bij Angela Berben, tel: 033-8886503 of mailen. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 mei 2008