Nieuwe directeur Museum Catharijneconvent

De Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent heeft Marieke van Schijndel benoemd tot algemeen directeur. Zij volgt voormalig directeur Guus van den Hout op die eerder dit jaar afscheid genomen heeft.
Museum Catharijneconvent beheert en presenteert het Nederlands christelijk erfgoed. Marieke van Schijndel: “Dit doen we omdat onze samenleving geworteld is in christelijke tradities, waarden en normen. Goed weten waar je vandaan komt is essentieel om te bepalen waar je naar toe wilt. Doordat wij de invloed van christelijke tradities en uitingen op de Nederlandse samenleving inzichtelijk maken, krijgen onze bezoekers niet alleen meer begrip voor hun huidige leefwereld, maar voelen zij zich er ook nadrukkelijker bij betrokken.”
Tot februari van dit jaar was Marieke van Schijndel (1975) adjunct-directeur van de Mondriaan Stichting. In februari is zij in dienst getreden als directeur bedrijfsvoering van Museum Catharijneconvent. Sinds 1 mei bekleedt zij de functie van waarnemend algemeen directeur. Als algemeen (zakelijk) directeur is Marieke van Schijndel verantwoordelijk voor de strategie en bedrijfsmatige kant van het museum. Zij zal samen met een nieuw aan te stellen inhoudelijk directeur de tweehoofdige directie van het museum gaan vormen. Na de zomer zal de procedure gestart worden voor de vervulling van de functie van de inhoudelijk directeur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 juli 2010