Congres besloten

De vijfde en laatste dag van het Oud-Katholiekencongres begon met een plenaire vergadering.
Enige punt dat daar besproken werd, was een door de Nederlandse delegatie ingediende resolutie:
Het 302 Internationaal Oud-Katholieken Congres besluit dat een programma voor jongeren een integraal onderdeel van ieder congres is. Dit wordt in het statuut van het Internationaal Oud-Katholieken Congres nader geregeld.
Zeer tot genoegen van de aanwezige jongeren werd de resolutie met ruime meerderheid aangenomen.

Waarna het formele deel ten einde was, en de Slotdienst begon, waarin –alweer!- Nederlandse jongeren hun deel hadden.
In zijn preek vatte Bisschop Schoon het nog eenmaal allemaal samen, en hij eindigde zijn preek met:
Zo trekken wij straks van hier weg. In dankbaarheid om alles wat we hebben meegemaakt.de ontmoetingen die we hebben gehad en de verrijkende ervaringen die we in de ontmoetingen hebben opgedaan. Laten we God danken, elke dag van ons leven en ons verheugen voor zijn aangezicht. Hij is het die ons in het bestaan heeft geroepen en hij is het die ons bewaart, totdat ooit zijn koninkrijk, dat in de verkondiging van Jezus is begonnen, voltooid zal zijn in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

En nog een keer klonk het Congres Gebed:

God van barmhartigheid
Als veel graankorrels in één brood
Zijn wij hier bijeen.
Zend ons Uw geest,
Dat wij God in alle mensen mogen herkennen.
Maak in ons de vreugde wakker U toe te behoren
Laat ons deze vreugde in de wereld uit dragen.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Tot over vier jaar —  Ergens in Nederland!

Tekst en foto’s: Jaap van Oort

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 augustus 2010