Congres: en nog dit

De Schweizer Fernsehen besteedde aandacht aan het vorige week gehouden Internationale Oud-Katholieken Congres te Zürich met een korte rapportage van de feestelijke viering op woensdag. De rapportage valt hier nog te zien.

Niet onvermeld mag blijven dat het Metropolitaan Kapittel van Utrecht de Sint Maartenpenning had toegekend aan Urs Stolz, de voorzitter van de Zwitserse synode, die zich al jaren lang had ingezet voor de Unie van Utrecht en die tevens betrokken was bij het Internationale Congres. De penning werd aan dhr. Stolz uitgereikt door de aartsbisschop van Utrecht tijdens het feestelijke banket te Zürich op donderdagavond.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 augustus 2010