Meer goede wensen dan ooit

Leden, gastleden en belangstellenden hebben nu meer dan ooit de gelegenheid goede wensen uit te wisselen. De beide bisdommen houden ditmaal op verschillende tijdstippen hun nieuwjaarsvespers, gevolgd door een geanimeerde bijeenkomst met een glas en een hapje.

Neem de gelegenheid te baat en ga zowel naar Haarlem op zondag 2 januari a.s. waar de vespers om 16.00 uur beginnen, als naar Utrecht op zondag 9 januari a.s. eveneens 16.00 uur.

De redactie wenst u in ieder geval een gezegend, creatief en vreugdevol 2011.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 december 2010