Alkmaar in de ether

Op zondag 29 januari a.s. verzorgt de IKON een Kerkdienst vanuit de parochie Alkmaar.
Radio 5 zondag 29 januari 2012, 17.02 uur.

In de parochie van de heilige Laurentius gaan voor pastoor Jake Dejonge en pastor Erna Peijnenburg.

Marianne Habets bespeelt het orgel en het oud-katholiek parochiekoor o.l.v. Jan Nieuwenhuizen en Margreet Tenkink verleent muzikale medewerking. 

Lector is Gerard Wilts.

De gegevens over de liturgie zijn al te lezen op de website van de IKON.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 januari 2012