Bureauzitting van de IBC

Dezer dagen vindt in Amersfoort de tweedaagse bureauzitting van de Internationale Bisschoppenconferentie (IBC) plaats. De voorzitter, de aartsbisschop van Utrecht, bespreekt met de bisschoppen van Zwitserland (secretaris), Duitsland (penningmeester) en Polen (lid bureau) de voortgang van de werkzaamheden en treft de voorbereidingen voor de jaarlijkse zitting van de IBC.

De bisschop van Haarlem was een middagje bij de vergadering om de relatie met de Anglicanen verder door te praten.

Ook mw. Maja Weyermann als secretaris-communicatie van de IBC woont de bureauzitting bij.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 januari 2012