Bisschop van Koevering in Nederland

foto: Aartsbisschop Thabo Makgoba (rechts) en  bisschop Mark Van Koevering (links)

Het vastenoffer dit jaar was bestemd voor het jeugdwerk van het bisdom Niassa in Mozambique. Een immens diocees waar jaarlijks vele duizenden mensen tot de kerk toetreden. Mark van Koevering, de bisschop van Niassa, brengt een kort bezoek aan ons land.

Maandagavond 10 september is hij in Den Haag. Daar zal hij een korte presentatie geven over het bisdom Niassa en de bijzondere dingen die daar gebeuren. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om hem persoonlijk te ontmoeten. De opbrengst van de vastenactie 2006 was ook voor Niassa bestemd. Toen werd het geld geïnvesteerd in de opleiding van ‘communitypriests’.

Het is een bijzondere kans om nu uit de mond van de eerst verantwoordelijke te horen wat er sindsdien is gebeurd. In het vastenproject delen we met broeders en zusters, dit is een prachtige gelegenheid om iets terug te ontvangen en ons te laten bemoedigen. Zo wordt de relatie wederkerig.

Op maandag 10 september, vanaf 18.30 uur, bent u van harte welkom in het Oud-Katholiek Centrum, Juffr. Idastr. 13, (kerkbel) te Den Haag. U wordt ontvangen met een eenvoudige maaltijd, een kopje soep en een broodje. De bijeenkomst eindigt om 20.30 uur. Wij hopen dat u komt en vinden het fijn als u zich aanmeldt in verband met het eten. Aanmelden per email: fr.nicolas@hotmail.com.

Lees verder op de site van Sint Paulus.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 augustus 2012