Een maar anders, een nieuwe impuls voor de oecumene in Nederland

Op zaterdag 1 december verschijnt bij Ark Media het boek ‘Een maar anders’, een bundel bijdragen van een  jongere generatie gelovigen (twintigers en dertigers) met de bedoeling om de oecumene in Nederland een nieuwe impuls te geven.
Vanuit protestante, evangelische, rooms-katholieke en oud-katholieke kant worden verschillende zaken die voor samenleving, geloof en oecumene van belang zijn op persoonlijke titel toegelicht en wordt er opgeroepen tot meer samenwerking van de gelovigen in Nederland. Vanuit de oud-katholieke visie schrijft jongerenpastor Jutta Eilander mee aan dit boek.

Lees hier (http://www.eenmaaranders.nl/boek/) het persbericht met de aankondiging van het boek.

Tegelijk met de boekpresentatie wordt ook het initiatief ‘Eat together’ gelanceerd. De bedoeling hiervan is om niet alleen een dialoog maar ook een ‘doealoog’ te initiëren. Samen werken aan eenheid lukt pas als je er ook mee aan de gang gaat. Door het hele land zullen daarom op die avond ‘Eat togethers’georganiseerd worden, maaltijden voorbereid door ieder die wil en die daarvoor mensen uit andere kerken, niet gelovigen, kortom onbekenden uitnodigt om te komen eten en samen in gesprek te raken. Op de website van Een maar Anders (http://www.eenmaaranders.nl/eetmee/_ staat hier meer informatie over en hier vindt u tevens een handleiding hoe zelf zo’n Eat Together te organiseren.
Kortom, lijkt u dit interessant, hou de website van Een maar Anders (http://www.eenmaaranders.nl/) in de gaten en meldt u aan voor een Eat Together. Of organiseer er zelf een natuurlijk!

 

Bron: jongerenpastor
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 november 2012