Groningen maakt zich op

De parochie van Sint Martinus te Groningen maakt zich op voor de diakenwijding van Victor Scheijde op 2 maart a.s.
Het is de laatste decennia een goed gebruik om diakenwijdingen te laten plaats vinden in de parochie, waar de kandidaat uit afkomstig is of werkzaam, maar het is voor parochies geen dagelijks werk om wijdingen te organiseren. De liturgie wordt dan ook in samenspraak en met hulp van het aartsbisdom samen gesteld. Aangezien de parochiekerk te Groningen nog niet klaar is voor gebruik, wordt voor de wijding van Victor dankbaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid van de rooms-katholieke Sint Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg 67 te Groningen.

De eucharistieviering waarbinnen de wijding zal plaatsvinden begint om 14.00 uur. Er is mogelijkheid om te parkeren in de buurt van de kerk (deels betaald) en de kerk is eveneens bereikbaar met stadsbus 8 (richting station Noord) en streekbus 61 (richting Uithuizen).

Wanneer men de wijdeling op bijzondere wijze wenst te feliciteren, dan kan dat met een schenking aan de Stichting Leergeld Groningen. Deze stichting ondersteunt schoolgaande kinderen van ouders met lage inkomens om te voorkomen dat die in een sociaal isolement terecht komen.

Illustratie: omslag uitnodiging

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 februari 2013