Bisschop van Haarlem naar Boedapest

Europese kerken bundelen hun krachten

“Goed functionerende structuren zijn geen garantie voor succes, maar disfunctionerende structuren zijn een garantie voor vele problemen. (…)  Het gesprek over structuren is noodzakelijk om het doel, de visie en missie van het gezamenlijk werk van de kerken in en voor Europa te blijven nastreven”, aldus de inleiding van het handboek voor de 14de assemblee van de Conference of European Churches (CEC). De assemblee vindt plaats van 3 tot 8 juli in Boedapest.

De lidkerken van de CEC werken onder meer samen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, onderwijs, economische en sociale zaken, integratievraagstukken, globalisatie, mensenrechten en godsdienstvrijheid, interreligieuze dialoog, vluchtelingenproblematiek.

Een actueel voorbeeld van de kracht van de CEC is de klacht die zij, namens de Protestantse Kerk in Nederland, hebben ingediend bij de Raad van Europa tegen de Staat der Nederlanden. De Protestantse Kerk vindt dat de Staat het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak – zoals beschreven in het Europees Sociaal Handvest – moet nakomen. Tijdens de assemblee wordt mogelijk bekend of deze klacht ontvankelijk wordt verklaard.

Een belangrijk agendapunt is de reorganisatie van de CEC. De CEC heeft op dit moment nog drie besturen en drie vergaderlocaties.  Dat wordt teruggebracht naar één verkleind bestuur met als vestigingsplaats Brussel, waar men gemakkelijk kan overleggen met de burgerlijke autoriteiten in Europa. In het nieuwe model wordt het onderscheid doorgetrokken tussen management en bestuur. De kerken gaan meer op basis van delegatie werken en daarmee krijgen de kerken een veel simpeler en eenduidiger organisatie gebaseerd op onderling vertrouwen en deskundigheid en niet – zoals in het verleden – gebaseerd op representativiteit.

“Deze nieuwe structuur past bij de huidige tijd waarin communicatie sneller dan ooit gaat. Het is belangrijk dat de CEC een lichtere structuur krijgt, zodat zij snel en effectief kan reageren op actuele kwesties. Hiermee wordt gewaarborgd dat de stem van de Europese kerken in het maatschappelijk debat goed te horen blijft”, aldus Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken Nederland.

De Nederlandse kerken zijn met een delegatie van tien personen aanwezig bij de veertiende assemblee van de CEC (Europese Kerkenconferentie). Vanuit Nederland zijn aanwezig: Drs. Bert van Bokhoven (Protestantse Kerk in Nederland), ds. Klaas van der Kamp (Raad van Kerken), prof. dr. Goos Minderman (Remonstrantse Broederschap), dr. Arjan Plaisier (Protestantse Kerk in Nederland), ds. Joost Röselaers (Remonstrantse Broederschap), mgr. Dick Schoon (Oud-Katholieke Kerk), ds. Iris Speckmann (Doopgezinde Sociëteit), drs. Henk Stenvers (Doopsgezinde Sociëteit), mevr. Geesje Werkman (Protestantse Kerk in Nederland), ds. Rinze Martin Witteveen (Europese predikantenorganisatie).

Bovenstaand persbericht van de Raad van Kerken in Nederland is het eerste bericht van de serie berichten, die in de loop van de conferentie door de deelenemers zal worden aangeleverd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 juli 2013