Feestelijke priesterwijding

Zondag 1 september is diaken Victor Scheijde door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr Vercammen, gewijd tot priester. Victor heeft de parochie van de H. Martinus van de drie noordelijke provincies al enkele jaren gediend, eerst als pastoraal werker, daarna als diaken en vanaf nu dus als priester en pastoor. Met een volle kerk was ook deze priesterwijding weer een prachtig feest. Ondanks de afstand was er een flinke vertegenwoordiging uit het ‘hoge Noorden’ inclusief een flink aantal vertegenwoordigers uit met name de (stad) Groningse oecumene alwaar Victor ook voorzitter is van de Raad van Kerken. Na de aanbevelingen van pastoor Rudolf Scheltinga als begeleider van de wijdeling in de afgelopen drie jaren en kerkmeester Ab Mollema namens parochie en kerkbestuur, ging de bisschop over tot de priesterwijding. Na afloop van de Eucharistieviering was er alle tijd om de nieuwe priester geluk te wensen. Komend weekeinde zal de nieuwe priester voor de eerste keer voorgaan in de eucharistie in Leeuwarden (zaterdag) en Groningen (zondag).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 september 2013

Foto’s: |Joachim de Ruijter, Harlingen