Reactiemogelijkheid voorlopig dicht

Het Collegiaal Bestuur heeft deze week besloten de reactiemogelijkheid bij nieuwsberichten op deze site voorlopig te sluiten. Het bestuur is een voorstander van een open gedachtenwisseling, maar de laatste tijd werden er teveel onheuse en niet terzake doende reacties geplaatst. Daarover werden ook regelmatig klachten ontvangen van mensen, die zich plaatsvervangend geneerden voor wat er te lezen viel.
Het is spijtig dat een aantal personen deze vorm van interactie onmogelijk maakt.

De redactie
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 september 2013