Schoonheid

De rode draad in een volgend nummer van het tijdschrift De Oud-Katholiek zal zijn: schoonheid. Hierbij de oproep om de redactie op gang te helpen en te inspireren. Verras ons met uw opvatting van schoonheid. Waar of in wat komt u dat tegen? Zijn er criteria voor schoonheid te noemen? Heeft u een voorbeeld van wat u schoonheid vindt? Heel graag zien en lezen we uw reacties, het liefst voor half juni (redactie@okkn.nl). Een collage van enkele reacties wordt te zijner tijd geplaats op deze website.

Gezocht: (eind)redacteur

De huidige redactieleden willen niet stoppen. Twee van hen schrijven al langer dan vijftien jaar aan De Oud-Katholiek. Dat redactiewerk blijkt leuk en uitdagend te zijn! Omdat redacteuren soms toch en helaas afscheid moeten nemen, maar vooral omdat de redactie graag scherp wil blijven, zijn we op zoek naar nieuwe leden. En vooral naar iemand die de eindredactie op zich wil nemen. Dat is ook leuk werk, maar wil je het goed doen, dan moet je daar wel tijd willen insteken: het redactieproces in de gaten houden, kopij verzamelen, titels invullen waar nodig, fotomateriaal opzoeken en nog veel meer wat zich verwacht en onverwacht voordoet. Naast tijd is het wel prettig om ook over flexibiliteit en creativiteit te beschikken. Interesse? Neem contact op met de redactie (redactie@okkn.nl) en maak kennis met een bijzonder kerkenwerk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 mei 2014