Theater in de Dom

Terwijl de Domkerk op vrijdagmorgen rond 9 uur zich langzaam vulde met congresdeelnemers, startte het ochtendgebed onder leiding van pastoor Hans de Rie.

Nadat dagvoorzitter Henriëtte Maan de noodzakelijke mededelingen had gedaan, zagen de aanwezigen op één van de talloze TV-schermen in de Dom, een drietal videobegroetingen van vertegenwoordigers van de oecumene, onder wie o.a. Bartholomeus, patriarch van Constantinopel.

Hierna werd op een podium het toneelstuk van Caspar, de kamerheer uit Ethiopië opgevoerd. De spelers spraken Nederlands, maar op een scherm werd de op rijm uitgesproken tekst in het Duits weergegeven, zodat veel anderstalige aanwezigen het ook konden volgen. Ademloos volgde en luisterde de volle kerk naar het bekende verhaal, dat centraal staat in dit congres. Na afloop klonk een daverend applaus in de kerk voor de spelers, maar zeker ook voor Adrie Paasen, de auteur van de tekst en Oscar Scheijde, die de regie had.

Spelers:          

Gabrielle Hooimeijer – Engel 1

Emma Luijendijk – Engel 2

Erna Peijnenburg – Kandake, koningin van Ethiopië

Trees Visser – Makeda, koningin van Sheba

Cees van der Steen – Slaaf, Koopman

Gerard Schoonderbeek – Caspar

Jan van der Steen – Schriftgeleerde 1

Trees Visser – Schriftgeleerde 2

Erna Peijenburg – Filippus 

Kostuums: Hedwich van der Steen

De deelnemers verlieten tegen half 11 de kerk om zich op het Domplein te verzamelen voor één van de 19 workshops waarvoor men zich had opgegeven. Op weg naar het aangrenzend Academiegebouw, Paushuize of zalencentrum de Driehoek, zag het centrum van Utrecht weer paars, nu van de congrestassen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 september 2014