Op pelgrimage door Lapland

Van 12 tot 20 juli 2015 gaat aartsbisschop Joris Vercammen, op verzoek van de makers van een televisieprogramma over pelgrimeren, het Dag Hammerskjøldpad lopen in Lapland. De route is een onderdeel van een groot wandelpad, ‘Kungsleden’of ‘Koningspad’ genaamd, dat door Noord-Zweden loopt. Het is bekend dat Dag Hammerskjøld een verwoed wandelaar en bergbeklimmer was en in Noord-Zweden vaak op pad was als zijn drukke politieke leven het toeliet. Hij deed dat om de rust te vinden die nodig was om zijn verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Hij weet er zich door God toe geroepen en in de stilte van Lapland vindt hij de moed tot ‘overgave’. Thema van de televisie-uitzending is dan ook ‘overgave’. Het is de bedoeling dat het in de loop van december 2015 door de EO/IKON wordt uitgezonden.

Deze wandeltocht van ongeveer 110 kilometer is een pelgrimage naar de stilte. “De langste weg is de weg naar binnen” is de titel van een boek dat wijlen Jurjen Beumer over Dag Hammerskjøld schreef. Deze pelgrimage is voor de aartsbisschop eveneens een etappe in zijn eigen weg naar binnen. In het jaar dat hij 15 jaar bisschop is, 36 jaar priester en 26 jaar gehuwd, biedt deze pelgrimage hem de gelegenheid op pad te gaan naar de stilte die de vruchtbare bodem is voor toewijding en inzet.

De aartsbisschop wil deze tocht graag beginnen met de zegen van de Allerhoogste. Die wordt hem door de plebaan van de Kathedraal, Bernd Wallet, gegeven tijdens de lauden in onze Utrechtse Kathedraal op zondag 12 juli a.s. om 9.00 uur. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Over Dag Hammerskjøld

Dag Hammerskjøld (1905) was (de tweede) algemeen secretaris van de Verenigde Naties van 1953 tot 1961. In die hoedanigheid stond hij in het midden van de wereldpolitiek en had hij te maken met verschillende crises. Hij wist zich geroepen om als ‘public servant’ bij te dragen aan de wereldvrede en de eenwording van de mensheid. Hij beleefde zijn werk als een goddelijke roeping waaraan hij zich gewonnen had gegeven, naar het voorbeeld van de ‘Man van Nazareth’, zoals hij Jezus noemt. Na zijn dood in 1961 vond men een dagboek met geestelijke notities die een jaar later werden uitgegeven onder de titel ‘Merkstenen’. Op het pad dat de aartsbisschop gaat lopen zijn citaten uit dit geschrift op ‘merkstenen’ aangebracht. De teksten geven een inzicht in de mystieke diepte van de persoonlijkheid van Dag Hammerskjøld en in zijn geloof in de weg van het evangelie. Het is en blijft een inspiratiebron voor allen die zich in maatschappij en politiek, kerk en gemeenschap inzetten voor het Rijk Gods. Zoals bekend hebben de Verenigde Naties het onderzoek naar de dood van deze opmerkelijke algemeen secretaris, omgekomen in een vliegtuigcrash in Congo, opnieuw geopend. Vermoedelijk gaat het daarbij immers om een aanslag.

Bisschoppelijk Bureau, Amersfoort, 7 juli 2015