Nederlandse kerkgeschiedenis in internationaal perspectief: Symposium met Prof. Charles Parker en bisschop Dick Schoon

Waar je staat, bepaalt je kijk op de wereld. Dat geldt ook voor geschiedschrijving. Wat verandert er op je kijk op de wereld wanneer je verder kijkt dan je eigen plek alleen? Rondom die vraag vindt op 14 november een symposium plaats. Het is een prachtige kans om over deze vraag na te denken met een aantal vooraanstaande wetenschappers.

Hoofdspreker is de gerenommeerde Amerikaanse kerkhistoricus Charles H. Parker (St. Louis University) die een toonaangevend boek schreef over de geschiedenis van de (voorloper van de) Oud-Katholieke Kerk, Faith on the Margins  (Harvard University Press, 2008). Andere sprekers zijn:  bisschop dr. Dick Schoon die tijdens zijn sabbatical kerkhistorisch onderzoek doet, en een aantal Nederlandse hoogleraren: Prof. dr. Martha Frederiks (UU), hoogleraar wereldchristendom, Prof. dr. Mirjam van Veen (VU), hoogleraar kerkgeschiedenis, en Prof. dr. Judith Pollmann (UL), hoogleraar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Plaats van handeling is de Lutherse Kerk in Utrecht. Het volledige programma vindt u hier.

Het symposium is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Aanmelding kan door overmaking van EUR 10,- op rekening NL63INGB0005319821 t.n.v. Peter-Ben Smit, die u via p.b.a.smit@uu.nl ook graag van meer informatie voorziet.

Het symposium is deel van een bezoek van Prof. Parker aan Nederland dat georganiseerd wordt door een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit, NOSTER, en het Oud-Katholiek Seminarie.

N.B. Het symposium is op tijd afgelopen om de priesterwijding van Louis Runhaar en Frank Duivenvoorde deel te nemen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2015