Symposium Protestants – Katholiek

In 2017 zal er wereldwijd veel aandacht zijn voor 500 jaar Reformatie. Met name in Duitsland, maar ook in Nederland worden in de aanloop naar 2017 allerlei activiteiten georganiseerd.

In Nederland is er een werkgroep samengesteld die vanuit het moderamen van de Protestantse Kerk (dr. Arjan Plaisier) en de Lutherse Synode (ds. Trinette Verhoeven) en de rooms-katholieke Bisschoppenconferentie (mgr. dr. Hans van den Hende en mgr. dr. Gerard de Korte) een oecumenische herdenking van de Reformatie in Nederland voorbereidt. In deze werkgroep hebben ook zitting drs. Geert van Dartel (rooms-katholieke vereniging voor oecumene), prof. dr. Barend Kamphuis (gereformeerde kerken vrijgemaakt) en dr. Mattijs Ploeger (oud-katholieke kerk).

In dit kader organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene een studiebijeenkomst op vrijdagmiddag 6 november 2015 van 13.30 tot 17.00 uur in de Lutherse Kerk van Woerden. Nadere informatie en het programma vindt u hier.

Tekst: Mattijs Ploeger


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 oktober 2015