Taizé: Lichtgebed voor vrede

In januari dit jaar bivakkeerde de Tijdelijke Gemeenschap van Taizé in de Paradijskerk om te bidden en te werken. Op hun initiatief werd op de vooravond van Marialichtmis een Lichtgebed georganiseerd op de wijze zoals dit wekelijks in Taizé plaatsvind.

Onder het motto oecumenisch gebed voor vrede nodigden de leden van de gemeenschap alle kerken in Rotterdam uit om deel te nemen aan dit gebed voor vrede en verzoening.

De jongeren van het Taizégebed in de Paradijskerk hebben dit initiatief doorgezet en inmiddels wordt al voor de derde keer dit jaar het Lichtgebed georganiseerd. 

Graag nodigt de groep iedereen uit, van welke kerk dan ook, om op de vooravond van de eerste zondag van de Advent (de tijd waarin we van duisternis opgaan naar het licht van Kerst), samen te bidden voor vrede. In deze donkere tijd willen we samen het licht ontsteken en laten zien dat vrede en eendracht mogelijk is.

Het Lichtgebed zal plaatsvinden in de Paradijskerk op zaterdag 28 november, om 19.30 uur. Na afloop is er thee in Parochiezaal De Ark.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 november 2015