Feestelijke heropening In de Driehoek – Utrecht

Met een reusachtige schaar knipte pastoor Bernd Wallet een rode strik door die om de nieuwe voorgevel van ‘In de Driehoek’ gespannen was. Hiermee werd na een verbouwing van ruim een half jaar op zondag 27 november 2016 het congres – en vergadercentrum naast de Utrechtse kathedraal aan het Willemsplantsoen feestelijk heropend. Parochianen, buren en genodigden stroomden binnen op het nieuwe bovenplein. 

Kerkmeester Rijk Verheul dankte alle samenwerkende partijen en zei zichtbaar opgelucht dat na lange voorbereiding en de nodige hindernissen het resultaat er mag zijn. “We begonnen met onze plannen in 2005. Elf jaar van voorbereiding, voorwaar geen appeltje eitje”, zei hij. “Er is een grote investering gedaan waarvan het kerkbestuur de verwachting heeft dat dit voor onze parochie en voor onze onderneming een goede toekomst zal geven.”

Erwin van Ditmarsch, als vrijwilliger directeur van het centrum, loofde de moed van de initiatiefnemers van het centrum 25 jaar geleden. Dankzij hun visie is het mogelijk vandaag nieuwe stappen te zetten om te beantwoorden aan de eisen van de tijd. En dat doet het centrum: bij binnenkomst zie je nu meteen links de lift en de garderobe. Tot nu toe waren de kapstokken onzichtbaar en was de foyer voor minder validen slecht bereikbaar. Het centrum is op de stadswal gebouwd. Dat hoogteverschil is nu ingenieus opgelost. De toiletgroepen zijn uitgebreid, de zalen zijn groter en lichter geworden en op verschillende manieren te gebruiken. Vanuit aannemer Aalbers merkte Dennis van Mourik op het een prachtig project te hebben gevonden, door het pand zelf maar ook door de betrokkenheid van allen er om heen, die ook weer bleek tijdens de opening.

De bedrijfsleiding, Henk en Petra Hop, is enthousiast om aan de slag te gaan in het nieuwe centrum, en bood mede namens de directie alle bezoekers allerlei heerlijke gerechten aan. Directeur Erwin had goed nieuws voor alle aanwezigen: hij maakte ze tot ambassadeurs van de Driehoek. Wie het pand bekeek en van Henk Bos in de luxe boardroom hoorde over de rijke geschiedenis van het pand, of bij Rijk Verheul in de schitterend lichte en ruime Zocherzaal kennis nam van de boeiende bouwgeschiedenis, of van Henk Hop over alle mogelijkheden voor congressen en vergaderingen, werd dat al haast vanzelf. 

De aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, had elders dienst gedaan en liet zich aan het begin van de middag rondleiden. In de kapel speelde buurman Marijn de Rijk met zijn combo en genoten de gasten van de lunch, in de Willemszaal hadden kinderen hun eigen programma met een balonnenkunstenaar en pannenkoeken, en bij het naar huis gaan was er voor iedereen een ijsje. 

Bovendien overhandigde kerkmeester Arno van der Steen allen een waterflesje. Deze kwamen, zo had diaken Jutta Eilander tijdens de preek gezegd, van de stichting Join the Pipe, waarbij het geld dat wordt verdiend met de verkoop van de flesjes gebruikt wordt voor de aanleg van waterputten en waterleidingen in landen waar dat hard nodig is. 

Levend water schenken, licht en ruimte geven aan elkaar, op zondag is het de functie van de Driehoek voor hen die na de mis koffie blijven drinken en elkaar ontmoeten. Kwaliteit bieden in het nieuwe centrum, dag in dag uit is de professionele uitdaging aan directie en bedrijfsleiding, om een unieke locatie in het centrum van Utrecht te zijn voor de zakelijke markt.

U foto-overzicht vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 december 2016