Geloof doorgeven: oud-katholieke missie in praktijk en theorie

Wat betekent het om geloof door te geven? Dit was de centrale vraag van de jaarlijkse internationale oud-katholieke theologenconferentie in 2016.

Via lezingen over de theologie van missie en getuigenis en een reeks workshops over het doorgeven van geloof in de praktijk kwam er een boeiende uitwisseling tot stand. Zo werd geloof doorgeven bijvoorbeeld gezien als het doorgeven van een bepaalde manier van gemeenschap zijn. Dat leidt dan wel weer tot de uitdaging die gemeenschap enerzijds hecht en stabiel en anderzijds open en dynamisch te houden.

De bijdragen zijn nu verschenen als nummer van de Internationale Kirchliche Zeitschrift. Nederlandse theologen zijn goed vertegenwoordigd. Hoe je theologisch over geloof kunt nadenken laat de rector van het Oud-Katholiek Seminarie, Mattijs Ploeger, zien in een net zo heldere als doorwrochte bijdrage. Een praktijkvoorbeeld uit de jongerenkatechese bieden de pastoors Harald Münch en Martina Liebler-Münch, terwijl docent praktische theologie Remco Robinson laat zien hoe gemeenschapsvorming en kerkherinrichting in Middelburg goed samen gingen. Pastoor Robert Frede gaat in op zijn werk als geestelijk verzorger. Een reeks voorbeelden uit de Oud-Katholieke Kerken van Duitsland en Zwitserland biedt verdere inspirerende inkijkjes in wat geloof doorgeven voor vorm kan hebben.

Het tijdschriftnummer is apart te bestellen of als deel van een abonnement.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 augustus 2017