‘Allemaal vreemdelingen’

Onder de titel ‘Allemaal vreemdelingen in een “christelijk Europa”. Twee pleidooien voor humaniteit’ zijn de teksten van de Quasimodolezing 2017 verschenen. Stephan van Erp en Erica Meijers gaan ieder op hun eigen manier in op de vraag of en hoe waarop Europa christelijk is, kan zijn, of zou moeten zijn. De heldere betogen zijn eyeopeners voor wie zich wil oriënteren op christelijke waarden in een diverse maatschappij. Is het beroep op ‘christelijke waarden’ in onze politiek wel zo geloofwaardig? Wat kan ‘christelijk’ eigenlijk betekenen?

‘Allemaal vreemdelingen’ is voor EUR 12,50 te koop in de webshop op www.okkn.nl. Het is een deel in de publicatieserie van het Oud-Katholiek Seminarie; de redactie werd verzorgd door Marco Derks en Peter-Ben Smit.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 april 2018