Een spiritueel, historisch of theologisch kwartet

Aan huis gebonden door avondklok of sneeuw? De Stichting Oud-Katholieke uitgeverij ‘Pascal’ heeft een drietal ‘kwartetten’ in de aanbieding.

Als eerste een spiritueel kwartet voor slechts 25 euro (16 euro voordeel), bestaande uit de boeken:

 • Oud- en Nieuw Katholiek – Joris Vercammen over de spiritualiteit van de andere katholieken
 • God ontmoeten in Marcus – Rowan Williams over de spiritualiteit van het evangelie van Marcus
 • Moedig leiderschap – meerdere auteurs over gedachten en bezinning van Dag Hammarskjöld
 • Als de stilte mij opbreekt – gebeden verzameld en geschreven door Joris Vercammen en Dick Schoon

Ten tweede een historisch kwartet voor slechts 35 euro (26 euro voordeel). Dit betreft de volgende vier boeken:

 • De Oud-Katholieke Kerk van Nederland – een inleiding
 • Vrienden in het bisschopsambt – Peter-Ben Smit over de vriendschap tussen aartsbisschop Rinkel en de bisschop Küry van Zwitserland
 • Het Kapittel van Haarlem 1561 – 1853 – van de hand van Erna Peijnenburg
 • Op weg naar een rehabilitatie van Codde? – M.G. Spiertz over de gevolgen van de schorsing en afzetting van Petrus Codde

Als laatste een theologisch kwartet van hoog niveau voor slechts 40 euro (29 euro voordeel), bestaande uit:

 • God met ons – Rowan Williams over de grondslag van het christelijk geloof 
 • Geloof dat probeert te begrijpen – Mattijs Ploeger over de oud-katholieke wijze van omgaan met theologie 
 • Toegewijd denken – redes uitgesproken bij de toekenning van de Pascalprijs door Urs von Arx en A. Houtepen
 • Ambt – Spiritualiteit – Roeping – verschillende auteurs bieden uit verschillende tradities en plekken in de kerk inzicht in de band tussen spiritualiteit, ambt en roeping