Voorjaarsactie 2021

De Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus houdt elk jaar een voorjaars- en een najaarsactie. Dit voorjaar roept de commissie op om de IFI, onze zusterkerk in de Filippijnen te steunen. Door corona is het kwetsbare schoolsysteem dat was opgezet uitgevallen. De IFI wil de kinderen in deze moeilijke tijd niet in de steek laten en helpt mee aan initiatieven om toch les te kunnen geven. Doet u ook mee?

In de grote en volle regio van Manilla op de Filippijnen is het een kwestie van ‘je maar zien te redden’. Echt een regio waarvan je kunt zeggen: als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat uitgangspunt is voor de leden van de IFI (onze zusterkerk op de Filippijnen) moeilijk te aanvaarden. Zij werken aan nieuwe perspectieven, in alle eenvoud.  

Schooltjes en bibliobussen
Op een aantal plaatsen in de regio heeft onze zusterkerk kleine schooltjes ingericht. Daarnaast zijn er ook mobiele schooltjes ingericht, die als een soort bibliobus rondrijden en op zoveel mogelijk plaatsen kinderen lessen aanbieden. Dat kost minder dan overal kleine vaste scholen oprichten en gaande houden. Onderwijs is zo belangrijk voor de allerarmsten, waar kinderen mee moeten helpen en van school weggehouden worden, geen schoolspullen hebben of om welke reden dan ook niet tot regelmatige lessen komen.

Invloed van corona
Door corona zijn deze bibliobussen uitgevallen en wat er aan schooltjes werkte, is stilgelegd. Het hele scholingssysteem, Eskwelayan genaamd, moest worden omgegooid en er zijn nu zeer eenvoudige lokale pleisterplekken ingericht waar groepjes kinderen les krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in familieverband en samen met andere kinderen uit arme gezinnen die met elkaar in een (groot) huis wonen. Dat alles om aan de coronaregels te kunnen voldoen. De lesgevers, vrijwilligers, andere leermaterialen, veel moest worden aangepast en grondig overlegd en voorbereid. Er zijn nog steeds allerlei aanpassingen nodig en dat in wijken waar het er erg karig aan toe gaat.

Steun deze kinderen!
De kerk ziet het als haar taak om in deze extra moeilijke tijden de kinderen niet in de steek te laten. Dit project loopt al jaren en krijgt al lange tijd steun van de Duitse Oud-Katholieke kerk. Natuurlijk, het is hier in Nederland ook een zorgelijke tijd, een aantal beroepsgroepen is sterk getroffen. Maar er is hier in Nederland volop mankracht, geld en aandacht voor elk kind dat dat wil om zich verder te scholen. Gezien de moeilijke tijden die men daar doormaakt willen we dit werk van de IFI in Groot Manilla graag steunen. Elke euro is welkom!

Wie financieel fors heeft moeten inleveren dit jaar: weet dat juist uw 2 of 5 euro extra gewaardeerd worden, nou net op deze plaats op de Filippijnen! Hartelijk dank.

U kunt hier doneren via de website van St. Paulus. De website wordt dit najaar vernieuwd.