15 sept: Symposium Antonius Jan Glazemaker

Wat kunnen we leren van aartsbisschop Antonius Jan Glazemaker? Deze vraag staat centraal in het symposium ‘Geestelijk leiderschap als gedeelde verantwoordelijkheid.’ Het symposium vindt plaats op woensdag 15 september 2021 in de Bergkerk te Amersfoort.

Hoe geef je op een goede manier leiding aan een kerk? Een uitdagende vraag. In de biografie ‘God is groter dan ons hart’ laat Lydia Janssen zien hoe Antonius Jan Glazemaker als aartsbisschop leiding gaf aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in de roerige jaren ’80 en ’90.

De veranderingen verliepen hier destijds in een stormachting tempo: de omgang met gescheiden mensen veranderde, homoseksualiteit raakte geaccepteerd, en vrouwen werden tot het ambt toegelaten. Opvallend daarbij is dat de veranderingen niet tot polarisatie leidden, maar zich in betrekkelijke harmonie voltrokken. In dit symposium nemen we mgr. Glazemakers manier van leidinggeven onder de loep. Welke inspiratie biedt hij de eenentwintigste-eeuwste kerk?

Met: Mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Eleonora Hof, dr. Martijn Blaauw, Annemarie Foppen, MA en dr. Karim Schelkens

Het is helaas niet meer mogelijk u aan te melden voor het symposium, omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt het symposium wel volgen via de kerkradio van de Bergkerk te Amersfoort.

Meer info, onder andere over het programma, zie de flyer hieronder: