In memoriam Frank de Haart

Op 22 augustus 2021 is Frank de Haart op 63-jarige leeftijd overleden. Op 5 juli jl. ontving De Haart nog een koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de Oud-Katholieke Kerk. De Haart was tien jaar lang voorzitter van de ORKA. Het college van regenten van de ORKA gedenkt hem hieronder met een in memoriam.

‘Blijf die liefde, trouw en aandacht geven aan degenen die ik achterlaat’

Deze woorden heeft Frank zelf geschreven en staan op zijn overlijdenskaart. Ze zijn heel typerend voor wie Frank was en waar hij voor stond.

Frank was sinds 1994 regent van de ORKA, de laatste tien jaar als voorzitter. In de maandelijkse vergaderingen, maar ook daarbuiten, hebben wij hem leren kennen als een aimabel mens en een echte verbinder. Hij was erg betrokken bij de ORKA en de Oud-Katholieke kerk en had een grote interesse voor de historie van beiden.

Hij was zeer betrokken bij mensen in nood. Dit waren zowel mensen binnen de kerk als verschillende groepen in Utrecht die hulp nodig hadden.

De afgelopen decennia is de ORKA steeds opener geworden, en deze ontwikkeling is onder zijn voorzitterschap verder ontwikkeld. Hierdoor kreeg de ORKA een bredere bekendheid, waardoor de doelgroep van de ORKA beter bereikt kon worden. Naast dit diaconale werk zette hij zich bestuurlijk in voor de kerk. Met name de financiële kant van de kerkelijke organisatie had zijn interesse.

Wij zullen hem missen en gedenken hem in ere en met dankbaarheid.

Het college van regenten van de ORKA

—————–

Er is online een gedenkplaats ingericht voor Frank, waar u een herinnering kunt achterlaten of de familie kunt condoleren:

https://www.memori.nl/gedenkplaats/frank-de-haart/