NBV21 gepresenteerd

Afgelopen woensdag 13 oktober overhandigde Rieuwert Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, het eerste exemplaar van de NBV21 aan koning Willem Alexander. Met deze overhandiging werd de herziening van de Bijbelvertaling uit 2004 aan kerk en samenleving gepresenteerd. De bijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk te Den Haag en werd een feestelijke happening. Niet alleen óók – zoals presentator Giovanca Ostiana opmerkte – omdat iedereen na alle corona-ellende wel weer zin had in een feestje, maar vooral toch omdat de Bijbel voor zoveel mensen de weergave van Gods woord is en hen daardoor letterlijk in hart en ziel raakt.

In woorden, klanken en beelden klonk die geraaktheid door. Zo werd er muziek gemaakt door de band Trinity, het Animato Kwartet en Elvis E, die met hun uiteenlopende muziekstijlen de breedte van de samenleving weerspiegelden. Projectleider Matthijs de Jong gaf op bevlogen wijze een inkijkje in de enorme klus die de herziening vergde. Chris Kijne bracht ten gehore hoe overbekende teksten uit Genesis en Paulus’ eerste Korinthebrief als nieuw en aansprekelijk kunnen klinken. En Ann Demeester, directeur van het Frans Halsmuseum in Haarlem, deed haar naam eer aan door te wijzen op de verbeelding van de oude woorden door Noord- en Zuidnederlandse schilders, waarmee de altijd nieuwe actualiteit van de Bijbel wordt onderstreept. De voorzitter van het Bijbelgenootschap, Karin van den Broeke, overhandigde de NBV21 aan vertegenwoordigers van kerken, de synagoge en van christelijke organisaties die vervolgens natuurlijk samen op de kiek gingen.

Voordat de goegemeente met een hapje en drankje met oude bekenden kon bijpraten en nieuwe contacten kon aanleggen, werd het feest afgesloten met een swingende gospel medley. Dat daarop door strakke gereformeerden en verloste pinksterchristenen verschillend werd gereageerd – met uw bisschoppen ergens daar tussenin – toont de christelijke veelzijdigheid van ons land, dat nu samen aan de slag kan met de nieuwe vertaling.

+ Dirk Jan Schoon