Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk: jouw toekomst? – Online seminar –

Hoe ga je 2022 in? Misschien denk je wel na over een nieuwe toekomst. Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk kan die toekomst zijn.

Als je je daarop wilt oriënteren, gaan we graag met je in gesprek. Op 10 januari bieden het Oud-Katholiek Seminarie en de Oud-Katholieke Kerk een online seminar aan. In gesprek met elkaar verkennen we dan wat pastoraat is. We bespreken wat een pastoraal werker, diaken of priester doet. En je krijgt informatie over hoe de weg naar zo’n pastorale functie eruitziet. Gesprekspartners zijn een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een seminariestudent.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: via hetzelfde emailadres komen we graag met je in contact.

Datum en tijd: 10 januari 2022, 20.00 – 21.30.

Deelnemers vanuit de Oud-Katholieke Kerk en het Oud-Katholiek Seminarie zijn: bisschop Dick Schoon, rector Mattijs Ploeger, pastores Marieke Ridder en Johannes van Riessen, en student Maartje Groeneweg.

Voor wie zich al wil inlezen: gegevens over de ambtsopleiding zijn te vinden op de onderwijspagina van het Oud-Katholiek Seminarie.