Zoomend het nieuwe jaar in – Interactieve Nieuwjaarsviering Aartsbisdom

Op 2 januari beginnen we in het aartsbisdom Utrecht het nieuwe jaar met een interactieve viering en ontmoeting. Iedereen uit alle parochies, staties en kerngroepen is hierbij van harte welkom. Aanmelding kan via onderstaande link.

Waarom doen we dit? Met Zoom of Facetime het nieuwe jaar vieren en geliefden op afstand begroeten, bleek jarengeleden al een uitkomst voor mensen met familie ‘ver weg’. Afgelopen jaarwisseling hebben veel mensen dit soort communicatiemiddelen gebruikt om met elkaar de Oudejaarsavond te vieren, nu ‘dichtbij’ evengoed op afstand moest zijn. Voor even waren we dan toch samen in dezelfde huiskamer of leefkeuken, waar – ieder weliswaar met zijn eigen hapjes – toch samen konden zijn.

Digitaal verbonden zijn heeft zich sinds het begin van de coronapandemie ook naar de ‘heilige ruimte’ verplaatst. Door camera’s en microfoons kunnen in vele kerken de vieringen live meegekeken (of soms nog ouderwets meegeluisterd) worden. Met één druk op de knop werpt men een blik op het altaar en kan men vanuit huis betrokken zijn op wat er in de kerk gebeurt.

Waar gelovigen helemaal niet fysiek konden samenkomen, werden andere mogelijkheden gezocht. Zo is er in diverse kerken – ook in onze parochies – geëxperimenteerd met het vieren in Zoom. Samen digitaal de tijd en ruimte afbakenen voor een heilig moment, heeft veel groepen samengehouden en tot verrassing van velen tóch voor inspiratie en ontmoeting gezorgd.

Nu de Nieuwjaarsontmoeting van de bisdommen opnieuw niet fysiek door kunnen gaan vanwege de beperkte mogelijkheden, zoeken we elkaar in de digitale ruimte op. Op zondag 2 januari a.s. zullen we in het bisdom Utrecht om 16.00 uur via Zoom vieren. Geen éénrichtingsverkeer waarbij van één kant gesproken wordt en wij kijken, maar met deelname van en verschillende bijdragen door hen die meevieren. Na afloop van de viering is er gelegenheid digitaal bij te praten via het platform Wonder. Informatie hierover volgt na aanmelding voor de viering.

Aanmelden voor de Zoom-viering kan via deze link