De actualiteit van erfgoed – onderzoek ontvangt subsidie

Erfgoed is van verrassende actualiteit. Ook dat wat er aan gewaden in oud-katholieke kerken aan te treffen was en is. Richard de Beer is curator oud-katholiek erfgoed in Museum Catharijneconvent. Hij ziet 16de– en 17de-eeuwse gewaden als een spiegel voor de ontwikkeling van de identiteit van katholieken in de lage landen. Want de Reformatie verdreef katholieken in de Noordelijke Nederlanden tussen 1580 en 1650 naar de marge van de samenleving. En in de gewaden die de katholieken maakten en gebruikten in die tijd valt te ontdekken hoe ze zowel vasthielden aan een de band met de traditie en tegelijkertijd hun religieuze identiteit vernieuwden. Opeens een minderheid geworden zochten katholieken zo naar wegen om hun geloof onder nieuwe omstandigheden toch te kunnen beleven, belijden en te vieren.

Het onderzoek van Richard de Beer ontving in december 2021 in de vorm van een ‘museumbeurs’ subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), aangevraagd vanuit Museum Catharijneconvent in samenwerking met de bijzondere leerstoel vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek ontvangt zo naast financiering ook erkenning van zijn kwaliteit en belang.