Marco Derks tot diaken gewijd

De aartsbisschop van Utrecht, mgr. Bernd Wallet, heeft op zondag 27 maart pastoraal werker Marco Derks tot diaken gewijd. De wijding vond plaats tijdens een feestelijke misviering in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Gouda, die tevens werd bijgewoond door de burgemeester Pieter Verhoeve.

Namens kanunnik Wietse van der Velde (voormalig pastoor van de parochie Den Haag en voormalig docent aan het Oud-Katholiek Seminarie) las pastoor Rudolf Scheltinga de eerste aanbeveling voor. De tweede aanbeveling kwam van Petra Klaassen, kerkmeester van de parochie Den Haag, waar Marco ruim elf jaar actief lid was.

Woorden van dank waren er van burgemeester Pieter Verhoeve die Marco hartelijk welkom heette in de stad Gouda en van het Goudse kerkbestuur. Na afloop was er een gezellig samenzijn met lunch. De parochie kijkt terug op een zeer geslaagde dag.