Promotie Richard de Beer

Op 9 juni verdedigt Richard de Beer zijn proefschrift ‘Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650’. Hij hoopt hiermee te promoveren aan de Universiteit Utrecht. Veel Oud-Katholieken kennen Richard van zijn werk als erfgoedspecialist en conservator van oud-katholiek erfgoed bij Museum Catharijneconvent.

Zijn promotor is prof. dr. Peter-Ben Smit, tevens werkzaam als docent aan het oud-katholiek seminarie. Co-promotores zijn dr. Dick Schoon (tevens docent aan het OKS) en dr. Marike van Roon.

Het proefschrift

De aankondiging van de Universiteit Utrecht luidt:

“Katholieken werden naar de marge van de samenleving verdreven en hun kerken kwamen in handen van de protestanten. Pas in de loop van de zeventiende eeuw ontstonden er schuilkerken, gebouwen die katholieken heimelijk gebruikten als kerk. Toch begonnen ze al aan het einde van de zestiende eeuw met het opnieuw samenbrengen van kerkinventarissen en basale garderobes met geredde en nieuwe kerkgewaden.

In zijn proefschrift vraagt De Beer zich af hoe de katholieken vormgaven aan de nieuwe collecties: hoe werden de vormgeving en symboliek in kerkgewaden toegepast, om het verleden van de kerk te bevestigen, maar ook om de kerk van binnenuit te vernieuwen? 

Aan de hand van de unieke collectie kerkelijk textiel van Museum Catharijneconvent en collecties van enkele oud-katholieke kerken in ons land, gecombineerd met archiefonderzoek, literatuurstudie en onderzoek in contemporaine bronnen, schrijft De Beer een nieuw verhaal over identiteit en verdrukking.”

Meer informatie

De promotie vindt voor genodigden plaats in het Academiegebouw. Andere geïnteresseerden kunnen online meekijken. De promotie vindt plaats van 12:15 uur tot 13:15 uur. Voor meer informatie, klik hier.