Raad van kerken ontzet over terreuraanval op Israël

De bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk Nederland sluiten zich aan bij de boodschap van de Raad van Kerken van Nederland, die op maandag 9 oktober werd gepubliceerd als reactie op de terreuraanval in Israël.

De Raad van Kerken is geschokt en ontzet over de uitbarsting van terreur in Israël, die een onbeschrijflijk leed teweeg heeft gebracht. Ons medeleven, onze gedachten en gebeden gaan uit naar de Israëlische slachtoffers, de gegijzelden, hun familieleden en dierbaren, en ieder die uitgeleverd is aan angst en vertwijfeling. 

De Raad verafschuwt en veroordeelt ieder geweld tegen burgers, ongeacht nationaliteit of geloof. Terreur brengt nooit een oplossing en is op geen enkele manier te rechtvaardigen. In aansluiting op de verklaring van de patriarchen en leiders van de kerken in Jeruzalem van 7 oktober 2023 bidden we dat het geweld stopt. We hopen dat de politieke leiders en autoriteiten in Israël en de Palestijnse gebieden een dialoog starten met het doel verzoening te bevorderen en vrede te waarborgen voor de mensen van dit land, die de lasten van conflict en geweld al lang hebben moeten dragen. Hoe moeilijk dat op dit moment ook is.

Onze gebeden gaan ook uit naar de Palestijnse burgers en hun naasten die slachtoffer zijn van het tegengeweld. We roepen de kerken in ons land op te blijven bidden voor vrede, want ‘God is geen God van wanorde, maar van vrede’ (1 Korintiërs 14, 33). Vanuit die inspiratie moeten we ons onvermoeibaar blijven inzetten voor het beteugelen van geweld en het vinden van een duurzame vrede voor alle bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden.

Oorspronkelijk gepubliceerd op raadvankerken.nl