Officiële berichten maart 2024

De Bisschop van Haarlem heeft:

  • Met ingang van 1 maart 2024 de zeereerwaarde vrouwe J. Kolkman eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie van de H. Agnes te Egmond. Per diezelfde datum is de Bisschop van Haarlem aangesteld als deservitor van deze parochie.
  • Met ingang van 1 maart 2024 de zeereerwaarde vrouwe J. Kolkman aangesteld tot assisterend pastoor van de parochie van de H. Agnes te Egmond, tot 30 juni 2024.
  • Op 10 maart 2024 de heer M.J.J.A. van den Bergh tot diaken gewijd in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus te Amsterdam en hem tevens opgenomen in de geestelijkheid van het Bisdom Haarlem.

Het Episcopaat heeft:

  • Met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2024 de hoogeerwaarde vrouwe L.M. van Straaten eervol ontslag verleend als lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie.

Het Collegiaal Bestuur heeft:

  • Met ingang van 1 maart 2024 mevrouw H.S. Blok en mevrouw L.M. Bakker eervol ontslag verleend als secretaris resp. lid van het bestuur van de Stichting Oud-Katholiek Jeugdwerk. Per diezelfde datum zijn mevrouw E.J. Oonk, mevrouw E. Bakker en mevrouw D. van Emmerik benoemd tot resp. secretaris en leden van dit bestuur, allen voor een periode van vier jaren. Met terugwerkende kracht is per 1 oktober 2022 eervol ontslag verleend aan de heer C.J. van Kasteel als voorzitter.

Namens het Collegiaal Bestuur,
M.J.E. Roobol, algemeen secretaris